خدمات من

اموزش مقدماتی شامل فرامین

بیا ، بشین ، بخواب ، بمون ، غلت بزن ، دست بده ، بزن قدش ، بخور ، نخور ، فرمان نه ، الفاپذیری و هر فرمان های مورد علاقه شما

اموزش رفع مشکلات رفتاری

رفع جای دستشویی ، رفع پارس به زنگ در و راه پله ، رفع پارس به مهمان ، رفع گاز گرفتن و پرخاشگری ، رفع گدایی غذا و هر گونه مشکلات رفتاری

مشاوره انتخاب نژاد

برای خریداری و نگهداری سگ شما نیاز است شخصیت و نژاد مورد نظر را با شرایط زندگی خود بدانید من شما را یاری میکنم تا بهترین سگ را برای زندگی در کنارتان انتخاب کنید

برنامه غذایی

برنامه غذایی نسبت به نژاد و سن و بیماری ها زیر نظر دکتر تغذیه برای شما انجام میشود